1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou uživateli této služby.

  2. Použití je na zodpovědnosti každého uživatele.

  3. Data zde uživatelem uložená zůstávají jeho vlastnictvím za předpokladu, že neporušují zákony a dobré mravy.

  4. Uživatel se zavazuje, že nebude páchat škody, které by vedly k omezení této služby nebo práce jiných uživatelů.

  5. Registrací také souhlasíte s použitím několika cookies, nebojte, žádné reklamy