Podmínky použití

  1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou uživateli této služby.

  2. Použití je na zodpovědnosti každého uživatele.

  3. Data zde uživatelem uložená zůstávají jeho vlastnictvím za předpokladu, že neporušují zákony a dobré mravy.

  4. Uživatel se zavazuje, že nebude páchat škody, které by vedly k omezení této služby nebo práce jiných uživatelů.

  5. Registrací také souhlasíte s použitím několika cookies, nebojte, žádné reklamy

ZAVŘÍT OKNO